تاریخ‌های مهم ترم جاری


در جدول زیر تاریخ‌های مهم ترم دوم 98 را مشاهده می‌کنید

عنوانتاریخ
انتخاب واحد17 ام تا 21ام شهریور 98
شروع کلاسها23 شهریور 98
حذف و اضافههفتم و هشتم 98
حذف نهایی(تک درس)23ام تا 24ام آذر 98
ارزیابی دروس25ام تا 28ام 98