کارگاه کامپیوتر

در ادامه چند گیف مناسب برای طراحی و کاستومایز کردن لیست می‌شود. ایده های مناسب برای این گیف در کلاس ارائه می‌شود:

همچنین فایلهای مربوط به امتحان را از این لینک دریافت کنید. (کلیک کنید.)