دوره آموزشی

25% -
آموزش برنامه نویسی دانش آموزان ابتدایی

آموزش اسکرچ – دانش آموزان ابتدایی

15
300,000 تومان
20% -
جعبه ابزار اسکرچ

جعبه ابزار اسکرچ

18
200,000 تومان
40% -
مسابقه دایره ماجراجو2

مسابقه دایره ماجراجو2

53
150,000 تومان