دوره آموزشی

25% -
آموزش برنامه نویسی دانش آموزان ابتدایی

آموزش اسکرچ – دانش آموزان ابتدایی

15
300,000 تومان
25% -
آموزش برنامه نویسی دانش آموزان

آموزش اسکرچ – دانش آموزان متوسطه

65
300,000 تومان
20% -
جعبه ابزار اسکرچ

جعبه ابزار اسکرچ

15
200,000 تومان