حریم خصوصی

حریم خصوصی

مدرسه برنامه نویسان به حریم خصوصی کاربران خود احترام می‌گذارد و متعهد می شود از اطلاعات شخصی کاربران محافظت کند. در ادامه اطلاعاتی که از کاربران ثبت می‌شود به همراه دلیل ثبت این اطلاعات شرح داده شده است.

نام، نام خانوادگی، نام مدرسه: با توجه به اینکه هر کاربر پروفایلی دارد و نمایش این پروفایل نیاز به مشخصات کاربر است این اطلاعات دریافت می‌شود

تاریخ تولد، شهر و استان: برای نمایش بهتر بازیهای پیشنهادی به شما، با توجه به سن و موقعیت جفرافیایی این اطلاعات دریافت می شود.

شماره تلفن: برای ورود به اپلیکیشن و احراز هویت شما شماره تلفن دریافت می شود.

 

مدرسه برنامه نویسان این تعهد را می‌دهد که این اطلاعات نزد ما  محفوظ است و به هیچ عنوان از آن‌ها سواستفاده نخواهد شد و در اختیار شخص یا سازمان ثالثی قرار نخواهد گرفت.