برنامه نویسی دانش آموزان

29% -
آموزش برنامه نویسی دانش آموزان ابتدایی

آموزش اسکرچ – دانش آموزان ابتدایی

15
350,000 تومان 250,000 تومان
29% -
آموزش برنامه نویسی دانش آموزان

آموزش اسکرچ – دانش آموزان متوسطه

65
350,000 تومان 250,000 تومان
20% -
جعبه ابزار اسکرچ

جعبه ابزار اسکرچ

14
250,000 تومان 200,000 تومان

مسابقه برنامه نویسی دانش آموزی

46
75,000 تومان100,000 تومان