برنامه نویسی دانش آموزان

25% -
آموزش برنامه نویسی دانش آموزان ابتدایی

آموزش اسکرچ – دانش آموزان ابتدایی

15
قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.
20% -
جعبه ابزار اسکرچ

جعبه ابزار اسکرچ

19
قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.
20% -
مسابقه دایره ماجراجو2

مسابقه دایره ماجراجو2

53
قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.