در این آموزش ابتدا با مفاهیم و اصطلاحات مورد نیاز در ساختمان داده درخت معرفی می‌شود. و با معرفی نمایش فرزند چپ – همزاد راست نشان می‌دهیم که هر درخت عمومی را می‌توان به صورت دودویی نمایش داد.

عناوین مطرح شده در این آموزش عبارتند از:
– مفاهیم و اصطلاحات مورد نیاز در ساختمان داده
– نمایش فرزند چپ – همزاد راست
– نمایش در خت دودویی با استفاده از آرایه و لیست پیوندی
– خصوصیات درخت دودویی
-تعریف درخت دودویی پر و درخت دودویی کامل

مشاهده این ویدیو در آپارات

تمرین های جلسه هشتم ساختمان داده

1- در یک درخت دودویی با 25 گره، در صورتی که 6 گره 2 فرزندی وجود داشته باشد تعداد گره های تک فرزندی کدام است؟
1) 12
2)13
3) 6
4) هیچکدام

2- در یک درخت دودویی کامل با 100 گره، چه تعداد برگ (گره پایانی) وجود دارد؟
1) 500
2) 501
3) 250
4) هیچکدام