در این ویدیوی آموزشی این موارد آموزش داده می‌شود:

  • تعریف و بیان مفاهیم کلی پشته و صف
  • پیاده سازی توابع مربوط به حذف و اضافه در پشته و صف
  • بررسی مشکل صف معمولی و ارائه چند روش برای حل این مشکل
  • پیاده سازی صف حلقوی

در این آموزش پشته و صف با استفاده از آرایه ها پیاده سازی می‌شوند و در جلسات بعد با لیست پیوندی نیز پیاده سازی خواهند شد.

مشاهده این آموزش در آپارات

تمرینهای این جلسه را در در جلسه پنجم ساختمان داده (کاربرد پشته و صف) مشاهده کنید