در این آموزش شما با درخت دودویی جستجو آشنا می‌شوید. تعاریف اولیه مربوط به این درخت را فرا خواهید گرفت و مسائل زیر را با هم پیاده سازی میکنیم:

1- جستجوی یک عنصر در درخت دودویی جستجو
2-پیدا کردن کوچکترین عنضر در درخت دودویی جستجو
3- اضافه کردن یک عنصر به درخت دودویی جستجو
4- حذف کوچکترین عنصر از درخت دودویی جستجو
5- حذف یک عنصر دلخواه از درخت دودویی جستجو

مشاهده این آموزش در آپارات

نکات تکمیلی و تمرین های جلسه یازدهم ساختمان داده

1- از درخت دودویی جستجوی زیر ابتدا عدد 50 را حذف کنید.
بعد از حذف عدد 50، عدد 40 را حذف کنید.
و در نهایت عدد 10 را حذف کنید (و درخت نهایی بعد از حذف این سه عدد را رسم کنید)

دانشگاه برنامه نویسان جلسه یازدهم ساختمان داده؛ درخت دودویی جستجو

2- تابعی بنویسید که ریشه یک درخت دودویی (که شامل اعداد صحیح است) دریافت کند و تشخیص دهد که آیا این درخت دودویی جستجو است یا خیر.
3- اگر دنباله A=a1,a2,…an داده شده باشد ، الگوریتمی بنویسید که تشخیص دهد A یک دنباله جستجو است یا خیر. (توضیح مربوط به دنباله جستجو در دقیقه 31 از آموزش ویدیویی بالا ارائه شده است.)